فرمولاسیون و ساخت, مقالات

رفع عیوب پی وی سی PVC

حل مشکلات مربوط به فرآیند اکستروژن نیاز به اجرای یک سری مراحل به صورت گام به گام دارد تا یک روش حل منطقی و بهینه حاصل شود. بیشتر مشکلات فرایند اما به صورت غیرقطعی گزارش می‌شوند و جهت حل نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای بسیاری است. به دست آوردن علل تقریبی عیوب می‌تواند به انتخاب راهکارهای احتمالی و صرفه‌جوئی در وقت و هزینه‌ی طراح بسیار کمک نماید. بدون استفاده از روش‌های عیب‌یابی خیلی از مشکلات حل‌نشده باقی می‌ماند و سبب افزایش ضایعات و افت کیفیت تولید می‌شود.

 

توصیف مشکل

علل احتمالی

راهکار پیشنهادی

مواد در میکسر گرم به خوبی میکس نشده و گردابه و کانون ایجاد نمی‌شود مواد داخل میکسر کم است. حجم بارگیری میکسر را به تدریج افزایش دهید
زمان اختلاط در میکسر گرم بیش از حد طولانیست مواد داخل میکسر کم است. حجم بارگیری میکسر را به تدریج افزایش دهید
میکسر گرم به صورت یکنواخت مخلوط نمی‌کند. مشکلات سخت‌افزاری با متخصص یا پشتیبان میکسر هماهنگ کنید
ایجاد لایه‌های ضخیم روی دیواره داخلی میکسر گرم

ترتیب افزودن اجزا غلط است.

فرمولاسیون اشتباه است.

به ترتیب افزودن مواد به میکسر دقت کرده و یا فرمول را تغییر دهید.
تخریب حرارتی مخلوط‌ خشک دما بیش از حد بالاست دما را کاهش دهید
تشکیل کلوخه‌ها در مخلوط‌ خشک دما بیش از بالاست یا دور میکسر زیاد است. ممکن است مقدار مواد در میکسر بیش از حد باشد. دما یا دور یا هر دو را کاهش دهید. مقدار مواد را نیز می‌توان کاهش داد.
مخلوط خشک جریان آزاد ندارد دما خیلی کم است یا خیلی سریع سرد می‌شود. میکسر بیش از حد پر شده است. دما را افزایش دهید. دمای آب را افزایش دهید یا جریان آن را کم کنید. مقدار مواد را کاهش دهید.
تراکم در میکسر سرد مواد سریع سرد می‌شوند. دمای آب را بیشتر کنید یا جریان آن را کاهش دهید.
ایجاد لایه‌های ضخیم روی دیواره داخلی میکسر سرد تراکم مواد و سردی آب دمای آب را افزایش دهید یا جریان آن را کم کنید.
زمان اختلاط در میکسر سرد طولانیست تراکم مواد و سردی آب افزایش دمای آب یا کاهش جریان آن
سطح پوسته‌ای کوسه‌مانند (Shark Skin) شکست مذاب اصلاح فرمولاسیون، کاهش فشار دستگاه، کاهش دمای دای و تمیز کردن وسائل
ایجاد حباب و تخلخل در قطعه وجود رطوبت یا دیگر اجزاء فرار – تخریب حرارتی – بسته‌شدن گازگیر و به دام افتادن بخار خشک کردن مواد و رطوبت‌گیری اولیه – کاهش دما پیش از مرحله‌ی گازگیری – استفاده از روان‌کننده‌های خارجی و داخلی – چک کردن وکیوم و گازگیر – استفاده از پایدارکننده حرارتی مناسب
نوارهای قهوه‌ای Plate-Out یا سوختن و تخریب تمیز کردن دای – چک کردن سازگاری اجزاء فرمول – کاهش دما و استفاده از استابلایزرهای مناسب
مخلوط خشک به خوبی خوراک‌دهی نشده و پس زده می‌شود قسمت خوراک‌دهی بسیار گرم است. قیف و خوراک‌دهنده را سرد کنید و دمای ابتدای اکسترودر را کاهش دهید.
تغییر رنگ تنش حرارتی بالا – Plate-Out – فشار زیاد اکسترودر – دمای بالا و تخریب رنگدانه اصلاح شرایط فرایندی و کاهش دما – استفاده از رنگدانه‌ با پایداری بالا
نوارهای رنگی یا سیاه پخش نامناسب استفاده از رنگدانه‌های مناسب – اصلاح اختلاط
تغییر جریان، تق تق کردن کالیبراسیون یا اثر لغزیدن-چسبیدن گاززدائی نامناسب و Plate-Out تمیز کردن ناحیه گاززدائی – اصلاح پروفایل دمائی – اصلاح فرمولاسیون
سرعت خروجی پائین مخلوط ایستا است و یا سایش روی پیچ و سیلندر رخ داده است. عدم یکنواختی دانسیته و سرعت خوراک – دبی خوراک ناهماهنگ با دور اکسترودر – دمای زیاد در ابتدای مارپیچ و پل‌زدن مواد بررسی پیچ و سیلندر – پیش‌اختلاط و اصلاح پروفایل دمائی و دور اکسترودر
نوارهای براق یا مات Plate-Out یا جریان نامنظم داخلی دای را تمیز کنید و از کمک‌فرآیند یا روان‌کننده‌ها استفاده کنید – چک کردن سازگاری اجزا و تنظیم دمای دای
موج‌داشتن سطوح داخلی دمای بالا یا نایکنواختی جریان – گرمایش موضعی بیش از حد – دور اکسترودر بالا استفاده از روا‌کننده‌های خارجی یا کاهش دمای سیلندر – استفاده از Breaker Plate – استفاده از Static Mixer
افت براقیت کاهش براقیت با زمان ناشی از Plate-Out – نرم‌کنندگی غیر موثر – استفاده از پودر با اندازه درشت – رطوبت بالا اصلاح فرمولاسیون – استفاده از براق‌کننده – افزایش دمای اکستروژن – استفاده از پودر ریزتر – استفاده از توری مناسب
خزش مواد در ناحیه‌ی گاززدائی پرشدن مارپیچ – مذاب‌سازی غیربهینه و پودری ماندن مواد – فشار بالای مواد – فرسایش یا گسست پیچ و سیلندر افزایش دمای نواحی ابتدائی و پس از گاززدائی – کاهش دمای خروجی و مارپیچ‌ها
موج‌داشتن سطوح خارجی نرم‌شدن با موم اکسید‌شده‌ی پلی‌اتیلن و اصلاح‌کننده‌های جریان که دیر فرآیند می‌شوند – دمای بالا یا جریان زیاد ماده – کمبود فشار یا پروفایل دمائی نامناسب کاهس موم PE و اصلاح‌کننده‌ی جریان – کاهش دما و جریان ماده – افزایش خروجی و اصلاح پروفایل حرارتی
پودر در ناحیه‌ی گازگیری دیر نرم شدن افزودن استئارات کلسیم – افزایش بارگیری مارپیچ و دما در نواحی ابتدائی
لرزش کالیبراسیون (تق تق کردن) ناکافی بودن روان‌کننده و ناهماهنگی جریان افزایش روان‌کننده یا تعویض ماده خام (نوع PVC یا تولید‌کننده) – استفاده از شوینده در آب‌سرد – استفاده از اصلاح‌کننده‌ی جریان با وزن مولکولی کمتر
خواص مکانیکی نامناسب مناسب نبودن مقدار نرم‌کننده – وجود حفرات و حباب – اصلاح‌کننده‌ی ضربه‌ی ناکافی – دمای نامناسب – فیلر درشت – پخش نامناسب افزودنی و فیلر گازگیری و جلوگیری از ایجاد حباب – بهینه‌سازی فرمولاسیون و پارامترهای فرآیندی – استفاده از مواد باکیفیت
ضخامت نایکنواخت قطعات نوسانات مذاب استفاده از کمک‌فرآیندها و اصلاح پروفایل دمائی
نوار یا نقاط سیاه روی سطح آلودگی و ناخالصی مواد – ایجاد رسوب در ناحیه‌ی گاززدائی – مذاب‌سازی نامناسب – فرسایش سیلندر و مارپیچ – ناهماهنگی اجزاء فرمولاسیون استفاده از روان‌کننده‌ها و افزایش تدریجی دما – بررسی کیفیت مواد خام و استفاده از توری مناسب – تمیز کردن دای و چک کردن فرمولاسیون
فرسایش کالیبراسیون یا دای سختی آب بالا و pH نامناسب – استفاده از مواد خام فرساینده – تسنفاده از پودرهای سخت زیاد با اندازه‌ درشت – سرویس نامناسب تجهیزات – Plate-Out چک‌کردن آب و فرمولاسیون – بررسی کیفیت مواد اولیه
تراشه‌شدن حین برش مهره‌ی جوشکاری نایکنواختی مذاب استفاده از Breaker Plate با سوراخ‌های ریزتر
حباب حین جوشکاری و در درز پروفیل رطوبت مواد – دمای جوشکاری بالا یا زمان طولانی بهبود گاززدائی و حذف رطوبت حین نگه‌داری، فرآیند، بسته‌بندی و حمل‌ونقل – کاهش دمای جوشکاری و زمان آن
تغیر رنگ مهره‌ی جوشکاری دمای یا زمان جوشکاری بالا کاهش دما و زمان جوشکاری
استحکام جوش پائین دما و زمان جوشکاری پائین – فشار اتصال بیش از حد – زاویه‌ی نامناسب – ایجاد حباب‌های جوشکاری – پروفیل سرد و ذوب نامناسب – Plate-Out تنظیم پارامترهای جوش و اکستروژن

  • در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی و مشاوره فنی صنعت رنگ و پلاستیک میتوانید با کارشناسان شرکت توسعه پردیس سبز در تماس باشید:

    کارشناس فروش:

    09120809581

    کارشناس فنی :

09120809582

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *