تعاریف مرسوم در صنعت, مقالات

بررسی عیوب رنگ و عوامل موثر در ایجاد آن

همراه ما هستید با بخش دوم مقاله مهمترین  عیوب  رنگ و دلایل ایجاد و رفع آن همراه با روش های پیشگیری

در این مقاله  می خواهیم برخی از عیوب معمول در پوشرنگ ها رو مورد بررسی قرار دهیم و علل اتفاق افتادن، روش های پیشگیری و روش های اصلاح این عیوب رو مورد توجه قرار دهیم.

11:  آلودگی های وارد شده به کلیر کوت

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • به شکل نواحی تیره تر یا روشن تر دیده می شود.
 • در حین اعمال آلودگی هاجذب فیلم تر شده و در داخل فیلم گیر می افتند.
 • روش های پیشگیری
 • مطمئن شودی که اتاق اسپری تمیز است
 • با جریان هوا همه ی گوشه های گرد و خاک گرفته را تمیز کنید
 • لباس هایی که پرز نمی دهد بپوشید
 • روش های رفع عیب
 • اگر آلودگی روی سطح باشد پولیش سطح و تکمیل کفایت می کند.
 • اگر آلودگی ها عمقی تر باشد ممکن است نیاز باشد رنگ برداشته شود و بیس کوت و کلیر کوت مجدد اعمال شود.

 

 

 

12: مشکل عدم چسبندگی لایه شفاف نهایی به بیس کوت

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • ضخامت بیس کوت خیلی بالا باشد
 • زمان های فلش آف میانی و پایانی بیس کوت خیلی کوتاه بوده باشد.
 • کلیر کوت و هاردنر مربوطه در نسبت درستی اختلاط انجام نشده است.
 • نوع هاردنر یا تینر اشتباهی استفاده شده و سیستم خیلی سریعتر از آنچه باید خشک شده.
 • روش های پیشگیری
 • ضخامت اعمالی بیس کوت را طبق کاتالوگ تنظیم نمایید.
 • به زمان های فلش آف لایه های بیس کوت دقت نمایید.
 • نوع هاردنر و تینرلاک رویی را از روی کاتالوگ مربوطه انتخاب کنید.
 • روش های رفع عیب
 • لایه را بردارید و مجددا رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

13: پشت پوشی ضعیف

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • سطح یکنواخت نیست. (مثلا لایه رنگ زیری از نوع افکت دار است)
 • ضخامت لایه نهایی کم بوده است.
 • پوشش بیش از حد رقیق شده است.
 • روش های پیشگیری
 • از یکنواختی سطح زیر کار اطمینان حاصل کنید.
 • میزان کافی از پوشش رویی را اعمال نمایید تا پشت پوشی مورد نظر شما را ایجاد کند.
 • از کاربرد تینر اضافی خودداری کنید.
 • روش های رفع عیب
 • لایه را بردارید و مجدد رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

14. تاول زدن ناشی از بخار آب

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • آب از مرحله سمباده زدن یا بلاست در گوشه ها، شیار ها، زیر نوارهای تزئینی روی سطح باقی مانده
 • جریان هوای ورودی دارای رطوبت بوده
 • پلی استر نتوانسته سطح را به خوبی ایزوله کند
 • پوشش های پایه آب زمان فلش آف یا پخت کافی نداشته اند.
 • نمک های خشک روی سطح باقی مانده است.
 • روش های پیشگیری
 • همیشه نوارهای زائد بیرونی را بردارید
 • سطح را به دقت با جریان هوا خشک کنید
 • به طور منظم پمپ های هوا را چک کنید تا از عدم ورود آلودگی به جریان هوا مطمئن شوید.
 • قبل از پروسس کردن و اسپری سطح را به خوبی طبق دستورالعمل ها آماده سازی نمایید.
 • روش های رفع عیب
 • تمامی سطح آلوده شده را بردارید و مجدد رنگ کنید.

 

 

 

15:چسبندگی ضعیف – استاپر پلی استری (polyester stopper)

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • آمایش سطح ضعیف
 • نوع پلی استر استفاده شده برای سطوح گالوانیزه مناسب نبوده.
 • دمای سطح خیلی بالا بوده و خشک شدن تسریع شده.
 • پخت به خوبی انجام نشده (هاردنر خیلی زیاد یا خیلی کم)
 • روش های پیشگیری
 • سطح را به خوبی سمباده زده یا بلاست نموده و تمیز کنید.
 • برای سطوح گالوانیزه از استاپرStandox مناسب این سطوح استفاده کنید.
 • اگر از خشک شدن تسریع شده می خواهید استفاده کنید طبق دستور العمل سازنده عمل کنید.
 • نسبت اختلاط را به درستی حفظ نمایید.
 • از اختلاط یکنواخت دو جز اطمینان حاصل کنید.
 • روش های رفع عیب
 • سطح را به خوب بلاست یا سمباده کنید که مطمئن شوید لایه پلی استر قبلی کامل برداشته شده است.
 • اگر گالوانیزه است فقط از نوع پیشنهادی پلی استر استفاده کنید.
 • بعد از برداشتن کامل لایه معیوب و آمایش مجدد لایه را اعمال نمایید.

 

 

 

16:بلند شدن و چین خوردگی

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • عمدتا زمانی اتفاق می افتد که واکنش شیمیایی بین دو لایه ناسازگار اتفاق بیفتد.
 • ضخامت فیلم بالا بوده است.
 • اعمال روی لایه زیری که کامل پخت نشده انجام شده است.
 • سیستم تر روی تر بوده که در آن هاردنر یا تینر نادرستی استفاده شده است.
 • روش های پیشگیری
 • از ضخامت های بالا اجتناب نمایید.
 • مطمئن شوید که تمامی لایه هایی که استفاده می کنید مربوط به یک سیستم پوششی طراحی شده باشند.
 • به لایه اجازه خشک شدن و فلش آف کافی طبق دیتا شیت بدهید.
 • از مخلوط تینر و هاردنر پیشنهادی استفاده کنید.
 • روش های رفع عیب
 • تمامی پوشش را از روی سطح بردارید تا به سطح فلزی برسید و دوباره رنگ آمیزی کنید.
 • سایر روش ها نتیجه تضمینی نخواهد داشت و ممکن است به پوشش های ناپایدار بیانجامد.

 

 

 

17:ته سنجاقی شدن (pinhole) در پلی استر

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • سطح زیری به خوبی خشک نشده است
 • مواد پلی استری با فیلر دو جزئی ایزوله نشده است.
 • حفرات به خوبی سمباده یا بلاست نشده اند.
 • روش های پیشگیری
 • به موادی که برای آمایش سطح استفاده می شوند اجازه دهید کاملا خشک شوند.
 • سطح را به صورت عمقی سمباده بزنید تا حفرات باقی نمانند و سپس فیلر/استاپر را دوباره اعمال کنید
 • از استاپر با دانه بندی ریزتر استفاده کنید.
 • سعی کنید هاردنر و استاپر را به بهترین نحو به طوری که حباب هوا هم وارد آن نشود مخلوط کنید.
 • اعمال استاپر را با زاویه عمود انجام دهید زیرا در این حالت ایجاد حفرات به حداقل می رسد.
 • روش های رفع عیب
 • حفرات ته سنجاقی را به فیلر اسپری پر کنید.
 • مناطق آسیب دیده را بلاست نموده مجدد رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

18:مات شدن/براقیت

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • ضخامت فیلم خیلی بالا یا رطوبت محیط خیلی بالاست.
 • زیرآیند به حلال ها حساس است.
 • ناخالصی یا آلودگی وارد هاردنر شده یا اینکه اختلاط  هاردنر به درستی انجام نشده.
 • جریان هوای داخل کوره کافی نبوده
 • در فرایند پخت وقفه ایجاد شده
 • کلیر کوت خیلی سریع اعمال شده
 • سطح پس از خشک زودتر از وقتی که بایست پولیش شده (نامناسب بودن پولیش)
 • روش های پیشگیری
 • مراحل گفته شده در برگه اطلاعات فنی را به دقت رعایت کنید.
 • هربار که هاردنر استفاده می کنید درب ظرف را درست و محکم ببندید.
 • در چرخه خشک شدن از مناسب بودن جریان های داخل آون اطمینان حاصل نمایید.
 • سعی کنید فرایند پخت بدون ایجاد وقفه انجام گیرد.
 • روش های رفع عیب
 • سطح را سمباده زده پولیش کنید.
 • سطح را سمباده زده و مجدد رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

19:چسبندگی ضعیف به پلاستیک ها

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • تمیز کردن یا خشک شدن نا کافی سطح (tempering)
 • پرایمر اشتباهی استفاده شده است.
 • سیستم رنگی اشتباهی انتخاب شده است.
 • روش های پیشگیری
 • پروسهدمایی لازم را روی قطعات قبل از تمیز کردن و اعمال پرایمر انجام دهید.
 • سطح را به خوبی تمیز کنید و چربی زدایی نمایید.
 • مطمئن شوید که حلال های که برای تمیز کردن سطح استفاده کرده اید به خوبی خشک شده اند.
 • از پرایمر بهبود دهنده چسبندگی مناسب استفاده نمایید.
 • حتما پروسه رنگ آمیزی را طبق دستور العمل انجام دهید.
 • روش های رفع عیب
 • تمیز کردن با بخار (به منظور برداشتن اجزای قابل حل از روی سطح نظیر برخی ادتیو ها)، سمباده بزنید، مجدد تمیز کنید و رنگ آمیزی نمایید.
 • رنگ آسیب دیده را بردارید و مجدد آمایش و رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

20:ابری شدن رنگ های نقره ای (silver halo effect)

​​​​​​​

 • عوامل ایجاد کننده عیب
 • معمولا به علت تکنیک اختلاط نا مناسب در متالیک ها اتفاق می افتد.
 • در رنگ های روشن تر به صورت کناره های تیره تر هم مشاهده می شود.
 • روش های پیشگیری
 • پیشنهادات ارائه شده در مورد تکنیک های اختلاط را در برگه اطلاعات فنی لحاظ نمایید.
 • از نسبت اختلاط صحیح و فشار اسپری درست برای بیس کوت استفاده کنید.
 • روش های رفع عیب
 • اگر عیب قبل از کلیر کوت روی بیس کوت تشخیص داده شده، ممکن است با اسپری مجدد رو نواحی بتوان ظاهر را اصلاح نمود.

​​​​​​​

​​​​​​​

مرجع:

https://www.standox.com/content/dam/EMEA/Standox/HQ/Public/Documents/English/Standotheks/THK_Paint_Defects_GB.pdf

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *