نظرسنجی کارگاه آموزشی رنگدانه و افزودنی ها در پی وی سی

  • با تشکر از حضور شما در کارگاه شرکت توسعه پردیس سبز

  • کارگاه اول جناب آقای مهندس علی عباسی

    عنوان: افزودنی ها در صنعت پی وی سی
  • کارگاه دوم سرکارخانم مهندس مرادی

    عنوان: رنگدانه ها
  • نظرسنجی کلی