نمایش 9 24 36

پیگمنت آبی لاجورد 29 اولترامارین

کد محصول : 9058

Pigment Blue 29 برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت آبی 15:3

کد محصول : 9144

Navfast Blue 9144 برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت آبی 15:4

کد محصول : 9250

Navfast Blue 9250 برند : NAVPAD ❌ Plastic ❌ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت آبی 15:1

کد محصول : 9085-P

Navfast Blue 9085-P برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت آبی 15:0

کد محصول : 9100-P

Navfast Blue 9100-P برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت بنفش 23

کد محصول : BLP-9045

Navfast Violet BLP-9045 برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink  
 
 

پیگمنت سبز 7

کد محصول : 9061 

Navfast Green 9061 برند : NAVPAD ✔️ Plastic ✔️ Coating ✔️ Ink