استفاده از پلیمرهای فوق نازک برای افزایش عملکرد ضد رسوب

استفاده از پلیمرهای فوق نازک برای افزایش عملکرد ضد رسوب

به نقل از سایت بسپار/ایران پلیمر:
مطالعه ای اخیر انجام شده است که پلیمر فوق نازک دو بعدی اکریلات بور سیلان/ نیترید کربن را با عملکرد چند منظوره برای افزایش عملکرد ضد رسوب نشان می دهد.

فاجعه و بحران زیست محیطی و دریایی ناشی از رنگ های ضد رسوب سمی، تقاضا را برای پوشش های محیطی بسیار افزایش داده است. یک سری پلیمرهای فوق نازک دو بعدی اکریلات بور سیلان/ نیترید کربن (CNP) با افزودن C3N4 به یک پلیمر آکریلات بور سیلان خود جلادهنده (ABSP) تهیه شد. عملکرد محیطی مو مکانیسم ضد رسوب مورد بررسی قرار گرفت.
پوشش های محیطی
نتایج نشان داد که وقتی مقدار ۳ تا ۷ درصد وزنی C3N4 به پلیمر اضافه شد، پوشش ها بهترین مقاومت را در برابر باکتری های دیاتومها، استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی را در نور مرئی از خود به نمایش گذاشتند. همچنین...

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://bit.ly/3A5jCsi

ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ