بسمه تعالی
امروزه شاهد آن هستیم که تمایل شرکت ها به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی روز به روز در حال افزایش است. این موضوع عامل مهمی در دستیابی به اهداف متعالی سازمان خواهد بود.. مدیران شرکت ها میدانند که برای حفظ روند توسعه و پیشبرد اهداف سازمانی باید پایبند به مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی باشند و این پایبندی ، اعتماد و مقبولیت عمومی و درنهایت اثربخشی سازمان را ارتقا می دهد. شرکت هایی که به دنبال حداکثر کردن منافع ذینفعان خود هستند بیش از پیش مستلزم رعایت تعادل و توازن اجتماعی، اقتصادي و محیطی و تجاري خود هستند
از اینرو شرکت توسعه پردیس سبز با درک صحیح از نقش موثر مسئولیت اجتماعی و توجه به آثار آن در تعامل با مشتریان و همکاران این مهم را جزء ضروری و لاینفک وظایف خود دانسته و در این رابطه اقدامات مهمی را انجام داده است.
اهم اقدامات شرکت توسعه پردیس سبز در اجرای مسئولیت اجتماعی و اخلاقی :

  • تعهد در قبال رعایت حقوق همکاران و رقبا و ایجاد فضای مشارکتی
  • تعهد در قبال رعایت حقوق مشتریان (ارائه خدمات فنی و مشاوره ای ، ارائه محصولات با کیفیت ، ارائه قیمت منصفانه و …)
  • تعهد در قبال ارائه خدمات فنی ، مشاوره ای و آموزشی به مشتریان ، محققین و دانشگاهیان
  • تعهد در قبال رعایت حقوق پرسنل شرکت
  • تعهد در قبال اجرا و پایبندی به قانون
  • تعهد در قبال حفظ محیط زیست
  • تعهد در قبال ارائه محصولات سالم و بدون ضرر برای انسان
  • تعهد در قبال کمک های انسان دوستانه و خیریه
  • تعهد در قبال فعالیت های داوطلبانه و صنفی