هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (کابل - افغانستان)29 بهمن ماه لغایت 2 اسفند ماه 1398

هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (کابل - افغانستان)29 بهمن ماه لغایت 2 اسفند ماه 1398

افغانستان کشوری وارداتی اسن که بر اساس آمار وزارت تجارت سالانه 4 درصد صادرات و 96 درصد واردات آن تخمین زده شده است. آمارهای ارائه شده نشان می دهد میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری افغانستان طی سه سال گذشته خود موید بازار بسیار پر رونق افغانستان برای صادرات کالاها و خدمات کشورمان و همچنین افق روشن توسعه صادرات و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور میباشد.