تحقیق و توسعه


دیسپرس کردن پیگمنت در بستر های پلیمری

دیسپرس کردن پیگمنت در بستر های پلیمری

فهرست مطالب: 1- ساختار پیگمنت ها و اهمیت دیسپرس شدن 2- مراحل دیسپرس کردن پیگمنت 3- عملکرد دیسپرس کننده ها 4- انواع دیسپرس کننده ها با توجه به ساختار و عملکرد 4.1- دیسپرس کننده های کوچک ملکول: 4.2- دیسپرس کننده های الیگومری: 4.3- دیسپرس کننده های با وزن ملکولی بالا: 4.4- افزودنی های پایه پلی اکریلیک اسید و کوپلیمر 4.5- دیسپرس کننده های پلی اکریلاتی 4.6- دیسپرس کننده پلی یورتانی 4.7- دیسپرس کننده های پلیمری ستاره ای: 4.8- کوپلیمرهای بلوکی بر پایه پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل شده(CFRP) 5- تست کردن دیسپرس کننده ها 5.1- تعیین درصد افزودنی: 5.2- تست پایداری در انبارداری: 5.3- تست draw-down 5.4- تست rub-out 6- نکات تکمیلی در دیسپرس ...
ادامه ...
پیگمنت قرمز170

پیگمنت قرمز170

1. سنتز و ویژگی های ساختاری قرمز 170 پیگمنت قرمز 170 از تبدیل پارا آمینو بنزآمید به نمک دی آزونیوم و کوپل شدن با نفتل AS-PH طبق واکنش شکل 1 حاصل می شود. این ملکول یک ترکیب پلی مورف بوده و کریستال α اولیه آن دارای آرایش ضربدری یا شاه ماهی (herring bone) با باندهای هیدروژنی قوی بوده و کریستال φ آن فشرده تر، پایدارتر، صفحه ای و لایه لایه می باشد. کریستال φ با اصلاح دمایی در آب در دمای 130 درجه سانتی گراد تحت فشار بدست می آید. در داخل هر لایه باندهای هیدروژنی قوی وجود دارد اما بین لایه ها فقط نیرهای واندروالسی وجود دارد. کریستال های φ پایدارتر به علت اینکه اجزای ملکول در کریستال فیکس تر بوده از تجزیه فوتوشیمیایی کمتر آسیب می بینند زیرا اجزای تجزیه شده احتمال بازپیوند با ...
ادامه ...
پیگمنت های آبی فتالوسیانین

پیگمنت های آبی فتالوسیانین

1-معرفی سیستم فتالوسیانین از نظر ساختاری از مشتقات سری آزا-آنیولین ها (aza-[18]-annulene) یک سیستم حلقوی بزرگ هترو (macrocyclic hetero system) می باشد که از 18 الکترون پای مزدوج ایجاد شده است. با توجه به اینکه تعداد الکترون های مزدوج از قانون هوکل پیروی می کند ما می توانیم این ترکیب را جز آروماتیک ها دسته بندی نماییم. آبی فتالوسیانین، کمپلکس مس دوظرفیتی از تترا آزا تترا بنزو پروفین است. همانطور که در شکل 1 که ساختارهای مزومریک این ترکیب را نشاه داده است مشاهده می شود هر چهار حلقه پیرولی همزمان در سیستم آروماتیک هستند. این ملکول یک ساختار صفحه ای آروماتیکی فوق العاده پایدار دارد و هر سلول واحد (unit cell) از آن، 2 ملکول با تقارن مرکزی را شامل می شود. ...
ادامه ...
پیگمنت قرمز 254

پیگمنت قرمز 254

پیگمنت قرمز 254 پیگمنت قرمز 254 به عنوان اولین نماینده از خانواده پیگمنت های دی کتون پیرول پیرول (DPP) به بازار معرفی شد و در مدت زمان کوتاهی محبوبیت بالایی در بازار کسب نمود. DPP خانواده ای نسبتا جدید از پیگمنت ها می باشند که ساختار آنها از دو حلقه 5 عضوی در هم جوش خورده که هرکدام دارای استخلاف کربنامید در حلقه می باشند تشکیل شده است. ساختار این خانواده در شکل 1 آورده شده است. این خانواده پیگمنت های از رنگ نارنجی تا قرمز ته آبی را پوشش می دهند. شید این پیگمنت به استخلاف های R4 و R3 بستگی دارد که برای فام های نارنجی تا قرمز ته آبی استخلاف ها به ترتیب زیر تغییر می کند: m-CN → C(CH3)3 → H &r ...
ادامه ...
پیگمنت سبز7

پیگمنت سبز7

پیگمنت سبز 7 یک پیگمنت فتالوسیانینی می باشد که حضور گروه های کلر روی ساختار فام آن را از آبی به سبز تبدیل کرده است. این پیگمنت گرید های مختلفی دارد که تفاوت این گرید ها در شید رنگی و مقاومت حرارتی می باشد. باید دقت شود برای کاربردهایی نظیر مرکب، پوشرنگ، صنعت نساجی و شوینده ها گرید با مقاومت دمایی پایین تر که ارزان تر نیز می باشد، مناسب است. برای صنایع پلاستیک و مستربچ گریدهایی با مقاومت حرارتی بالا (280 تا 300 درجه) مناسب تر هستند. کاربرد های سبز 7: پیگمنت سبز 7 پیگمنتی با مقاومت بالا در برابر محیط های شیمیایی، اسید، قلیا، حلال ها، حرارت و تابش یووی می باشد. این پیگمنت ترانسپرنت (شفاف نوری) بوده و تمایل به مهاجرت آن خیلی پایین است و به دلیل همین خواص در صنایع رنگ و پلاستیک کاربرد فراو ...
ادامه ...
ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ