تحقیق و توسعه


خرید و فروش پیگمنت هندی

خرید و فروش پیگمنت هندی

یکی از بزرگترین تولید کنندگان منطقه هند به حساب می آید همینطور هند یکی از بزرگترین تولید کنندگان رنگدانه در جهان به شمار می رود. با توجه به موقعیت مناطق هند و شرایط جغرافیایی، انواع پیگمنت هندی از مواد آلی تامین می شود و به همین دلایل پیگمنت آلی هندی با شناخت و اعتبار بیشتری در صادرات این مواد همراه گردیده است. منابع اولیه پیگمنت های هندی: رنگ های آلی مورد استفاده عمدتا از مواد معدنی آهنی و سنگ های معدنی رنگارنگ تهیه می شود ولی به این معنا نیست که این پیگمنت ها از جنس معدنی هستند. طیف های رنگی معروف عمدتا از رنگ های اصلیِ قهوه ای ، قرمز ، نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی و بنفش گرفته می شوند که به عنوان مثال آبی و سبز از سنگ های مس، فسفات آهن و... بدست می آید و رنگ های سفید از منابع سن ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت چینی

خرید و فروش پیگمنت چینی

یکی از بزرگترین تولید کنندگان جهان چین بشمار می رود. این موضوع آنان را در تولید پیگمنت ها و رنگدانه های چینی هم پیشتاز کرده است. این کشور به عنوان یکی از برزگترین صادر کنندگان انواع پیگمنت معدنی و پیگمنت آلی چینی شناخته شده می باشد و در تولید رنگدانه های خود از فرمول های سنتی نیز استفاده می کند. واردات پیگمنت چینی در بازارهای جهانی منجر به ایجاد نوسانات اقتصادی گردیده است که به منظور کنترل این نوسانات تنظیم مقرراتی از سوی هر کشور واردکننده صورت گرفته است ولی با وجود این مقررات، تولید کنندگان چین بازار اقتصادی خود را با بازی یکنواختی بازیابی می کنند که با تامین منابع جایگزین همراه می شود. مصرف کنندگان این بازار در سراسر جهان از پیگمنت های چینی در کیفیت های متفاوت استفاده می کنند. برای آن ...
ادامه ...