رنگ

رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را داشته باشید، یک منبع نوری، یک شی که بازتاب نوری داشته باشد، چشم یا دریافت کننده نور. نور سفید مخلوطی از رنگ های قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و بنفش می باشد. سبز دیدن یک رنگ بدین معنی است که فقط رنگ سبز بازتاب می شود مادامی که سایر  رنگها جذب می شوند. رنگ از چهار بخش کلی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود ذرات فلزی در ترکیب، وابسته به نوع رنگ می باشد. ترکیبات اصلی رنگ در تصویر بالا نشان داده شده است.

رزین ماده ای است که رنگدانه ها را به هم اتصال داده و به لایه رنگ جلا و قوام می بخشد. رنگدانه یا پیگمنت پودرهای رنگینی قابل انحلال در آب یا حلال هستند که باعث پوشش رنگی می شوند. حلال یا solvent عاملی است که باعث حل کردن رزین می شود. تینر مایعی است که برای رقیق نمودن و بدست آوردن غلظت مناسب بکار میرود. ذرات آلومینیوم یا مس و یا دیگر فلزات در کاربردهای رنگ متالیک بکار میروند. در بازار کشور سه نوع رنگ بصورت کلی موجود می باشد که عبارتند از رنگهای سالید یا ساده که به آنها رنگ 21 نیز گفته می شود، رنگهای متالیک(جوهری) یا 54 و رنگهای صدف یا پرل 69 تفاوت این رنگها در افزودنی های بکاررفته در هر یک و نوع بازتاب نور تابیده شده توسط این افزودنی ها می باشد. رنگهای سالید یا ساده شامل پیگمنت های پراکنده زیبایی است که کدری یکنواختی را می دهد و ضخامت نرمالی از آن، بازتاب نرمالی از نور را انعکاس می دهد. رنگهای متالیک شامل پیگمنت ها و ذرات متالیک است که اشعه های نوری را در زوایای مختلف انعکاس می دهد. رنگهای صدف یا  پرل شامل برش های بسیار کوچک از صفحات میکا است که بازتاب های نوری خاصی را خلق می کند که بسته به میزان نور تابیده شده و جهت نگاه کردن بیننده طیف آن تغییر می کند.

منبع: http://www.rsppaint.com

ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ