تحقیق و توسعه


خرید و فروش پیگمنت قرمز 122

خرید و فروش پیگمنت قرمز 122

پیگمنت آلی قرمز 122، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا در تولید محصولات صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی، گروه کتونی و پیوند آمینی قرار دارند که باعث می شود این مولکول جزو ترکیبات آلی خانواده کوئین آکریدون قرار گیرد. نام آیوپاک برای ترکیب کوئین آکریدون به صورت زیر بیان شده است: 5,12-Dihydro-quino[2,3-b]acridine-7,14-dione در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت قرمز 122 با نام رایج Pigment Red 122 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Quindo Red W ، Transquinacrindone ، PR122 و Pigment Red 207 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت قرمز 170

خرید و فروش پیگمنت قرمز 170

پیگمنت آلی قرمز 170، نوعی پودر آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا برای ایجاد رنگ قرمز روشن در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی و پیوند نیتروژنی قرار دارند که باعث می شود این مولکول جزو ترکیبات آلی خانواده مونو آزو قرار گیرد. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت قرمز 170 با نام رایج Pigment Red 170 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند PR170 F3RK ، Fast Red F2RK، Naphtol Red F3RK ، Naphtol Red F5RK و P.R.170 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت قرمز 170 پیگمنت قرمز 170، PR170 ، به طور معمولی یک پودر آلی بدون بو است که اغلب ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت 48:4

خرید و فروش پیگمنت 48:4

پیگمنت قرمز PR48:4، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا در تولید محصولات صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، کلر، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی، گروه هیدروکسی، کربوکسیلیک اسید و پیوند دوگانه نیتروژنی قرار دارند که باعث می شود این مولکول جزو رنگ های منو آزو قرار گیرد. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت قرمز PR48:4 با نام رایج Pigment Red 48:4 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Fast Red 2BM، Pigment Red FBL، PR48:4 RED 2B Manganese، Permanent Red BB Extra و Pigment Red H2BA نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت قرمز P.R.48:4 پیگمنت قرمز ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت بنفش 19

خرید و فروش پیگمنت بنفش 19

پیگمنت بنفش 19، پیگمنت آلی بنفش PV19 یا Pigment Violet 19، یکی از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ بنفش مایل به ارغوانی در محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات کوئین آکریدون است و با نام های متداول Violet 19، Dark Violet و Quinacridone Violet نیز شناخته می شود. از پودر آلی PV19 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، تولید جوهر های درخشان، صنایع پلاستیک و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی و صنعت نساجی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فراوان می شود. رنگ بنفش تولید شده توسط این پیگمنت آلی، جلوه ای درخشان ایجاد می کند. پیگمنت آلی بنفش PV19 در سیستم آیوپاک به صورت زیر نامگذاری شده است: Qui ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت بنفش 3

خرید و فروش پیگمنت بنفش 3

پیگمنت بنفش 3، پیگمنت آلی بنفش PV3 یا Pigment Violet 3، یکی از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ بنفش مایل به آبی در محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات تک کربنه متان می باشد (در ادامه این مطلب، ساختار شیمیایی این ترکیب را بررسی خواهیم کرد) و با نام های متداول Violet 3، Violet Toner، Fast Violet Toner R، Fanatone Violet، Brillfast Viole و PV3 Methyl Violet نیز شناخته می شود. از پودر آلی PV3 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، تولید جوهرهای سیاه درخشان، صنایع پلاستیک و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی و صنعت نساجی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فرآوان می شود. رنگ بنفش تولید شده توسط ا ...
ادامه ...