تحقیق و توسعه


اندازه گیری ضخامت سنج رنگ تر

اندازه گیری ضخامت سنج رنگ تر

ضخامت سنج را بر روی سطحی که رنگ تر پوشانیده قرار دهید، سپس چند ثانیه منتظر شوید تا دندانه های ضخامت سنج شانه ای به رنگ آغشته گردد، ضخامت سنج تر الکومتر را از روی سطح بردارید. میانگین بین بیشترین ضخامت خوانده شده و کمترین ضخامت را اندازه گیری کرده و در ضریب جامد شدن (طبق استاندارد شرکت ) ضرب نموده، اکنون می توان ضخامت رنگ خشک را از این روش تخمین زد. ...
ادامه ...
تعیین مقدار جذب روغن پودرها (Oil Absorbtion)

تعیین مقدار جذب روغن پودرها (Oil Absorbtion)

این پارامتر که بعضا ً به آن عدد روغن نیز گفته می شود در رنگهای حاوی پیگمنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر اساس تعریف استاندارد ISO 787 T-5 عبارت است از میزان روغن* قابل جذب بوسیله 100 گرم پیگمنت. *روغن بزرک با عدد اسیدی 2.8 (mg KOH/g) روش کار در استاندارد ISO 787 T-5 بدین گونه است که به مقداری از پودر (پیگمنت یا ماده پرکننده) با وزن مشخص (10گرم) روغن بزرک از یک بورت به صورت قطره قطره افزوده شده و پودر با استفاده از کاردک ورز داده می شود، این کار تا زمانی ادامه داده می شود که پودر یک حالت خمیری به خود بگیرد. میزان روغن باید نه آنقدر کم باشد که خمیر تشکیل شده در اثر تغییر شکل ترک بردارد، و نه آنقدر زیاد که حالت خمیری و شکل پذیری خود را از دست بدهد. در پایان مقدار روغن مصرف شده خوانده ...
ادامه ...
آزمون بررسي پراكنش دوده:

آزمون بررسي پراكنش دوده:

همان طور كه در آزمون اندازه گيري مقدار دوده عنوان شد چگونگي پراكنش دوده در پليمر جهت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بسيار حائز اهميت است . ذرات دوده اگر در اثر فرايند اختلاط خرد نشوند مي توانند به عنوان مركز تمركز تنش عمل كرده و باعث شكست شوند . همچنين توزيع (Dispersion) ذرات دوده در سر تا سر زمينه پليمري جهت UVمحافظت كامل از محصول در برابر اشعه ( Distribution) مي باشد . نتيجه قابل قبول بر اساس اين ISO ضروريست . روش آزمون بر اساس استاندارد 18553استاندارد گريد كوچكتر يا مساوي 3 مي باشد. ...
ادامه ...
دستورالعمل اندازه گیری زمان ژل شدن رنگ های دو جزئی (Gel time)

دستورالعمل اندازه گیری زمان ژل شدن رنگ های دو جزئی (Gel time)

رنگ دو جزئی را به نسبت پیشنهادی به مقدار ۱۰۰ gr مخلوط کنید. زمان شروع اختلاط را در نظر گرفته و بطور منظم با یک کاردک حالت مخلوط را بررسی کنید . نقطه ژل شدن به نقطه ای گفته می شود که یک رنگ از حالت ویسکوز سیال به ژل کشسان تغییر حالت دهد. زمانی که طول می کشد تا مخلوط به حالت فوق برسد بعنوان Gel time گزارش کنید. در بعضی موارد عمل ژل شدن گرمازا بوده و پیک حرارتی بالایی ایجاد می کند. که با حرارت سنج مخصوص این پیک قابل اندازه گیری می باشد. ...
ادامه ...
قدرت رنگ دهندگی

قدرت رنگ دهندگی

در ساخت اکثر رنگهای رنگی پیگمان سفید نیز بکار رفته که جهت تبدیل آنان به فام رنگی دلخواه از خمیرهای پیگمانی که اصطلاحاً به آنها پیست میگویند (توسط عمل تینت نمودن و یا استفاده از پیگمانهای رنگی بطور مستقیم) استفاده می نمایند. اگر به مقدار زیادی از یک پیست پیگمان رنگی، جهت رساندن یک رنگ سفید به فام دلخواه نیاز باشد اصطلاحاً میگویند که قدرت رنگدهندگی آن پیگمان رنگی کم است. قدرت رنگدهندگی یک پیگمان تناسبی با قدرت پوشش ندارد و نسبتاً پیگمانهائیکه از قدرت پوشش کمتری برخوردارند قدرت رنگ دهندگی بیشتری دارند همانند پیگمانهای رنگی آلی ترانسپارنت. ...
ادامه ...