تحقیق و توسعه


مراحل دیسپرس کردن پیگمنت

مراحل دیسپرس کردن پیگمنت

برای پخش موفق یک پیگمنت در یک بستر پلیمری یا در یک حلال ابتدا باید بستر مورد نظر به داخل خلل و فرج کلوخه های پیگمنتی نفوذ نماید و جایگزین هوای موجود بین ذرات شود (مرحله 1 تر شدن) در مرحله بعد ذرات به کمک تنش برشی از هم جدا می شوند (مرحله 2پخش شدن) و در نهایت ذرات پخش شده در محیط باید به نحوی در محیط پایدار شوند (پایدارسازی). برای کمک به پخش پیگمنت یا فیلر ها در محیط از افزودنی های تر کننده و پخش کننده یا افزودنی هایی که هر دو خاصیت را دارند استفاده می شود. ...
ادامه ...
تعیین مقدار جذب روغن پودرها (Oil Absorbtion)

تعیین مقدار جذب روغن پودرها (Oil Absorbtion)

این پارامتر که بعضا ً به آن عدد روغن نیز گفته می شود در رنگهای حاوی پیگمنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر اساس تعریف استاندارد ISO 787 T-5 عبارت است از میزان روغن* قابل جذب بوسیله 100 گرم پیگمنت. *روغن بزرک با عدد اسیدی 2.8 (mg KOH/g) روش کار در استاندارد ISO 787 T-5 بدین گونه است که به مقداری از پودر (پیگمنت یا ماده پرکننده) با وزن مشخص (10گرم) روغن بزرک از یک بورت به صورت قطره قطره افزوده شده و پودر با استفاده از کاردک ورز داده می شود، این کار تا زمانی ادامه داده می شود که پودر یک حالت خمیری به خود بگیرد. میزان روغن باید نه آنقدر کم باشد که خمیر تشکیل شده در اثر تغییر شکل ترک بردارد، و نه آنقدر زیاد که حالت خمیری و شکل پذیری خود را از دست بدهد. در پایان مقدار روغن مصرف شده خوانده ...
ادامه ...
دستورالعمل اندازه گیری زمان ژل شدن رنگ های دو جزئی (Gel time)

دستورالعمل اندازه گیری زمان ژل شدن رنگ های دو جزئی (Gel time)

رنگ دو جزئی را به نسبت پیشنهادی به مقدار ۱۰۰ gr مخلوط کنید. زمان شروع اختلاط را در نظر گرفته و بطور منظم با یک کاردک حالت مخلوط را بررسی کنید . نقطه ژل شدن به نقطه ای گفته می شود که یک رنگ از حالت ویسکوز سیال به ژل کشسان تغییر حالت دهد. زمانی که طول می کشد تا مخلوط به حالت فوق برسد بعنوان Gel time گزارش کنید. در بعضی موارد عمل ژل شدن گرمازا بوده و پیک حرارتی بالایی ایجاد می کند. که با حرارت سنج مخصوص این پیک قابل اندازه گیری می باشد. ...
ادامه ...
دستیابی محققان ایرانی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل

دستیابی محققان ایرانی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل

محققان ایرانی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل دست یافتند. پژوهشگران ایرانی در دانشگاه سهند تبریز با دستیابی به دانش نانو جوهر ضد جعل تا به اکنون موفق به تولید نیمه صنعتی آن شدند. روش ها و تکنولوژی های جعل اسکناس همراه و همگام با تکنولوژی های چاپ اسکناس در حال پیشرفت است؛ بنابراین موسسات مالی و بانک ها در سرتاسر جهان در پی یافتن روشی مطمئن جهت بالا بردن سطح امنیت اسناد مالی خود می باشند. از جمله اعمالی که اخیرا در جهت ممانعت از جعل اسکناس و اسناد مالی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از جوهر ضد جعل در این گونه اوراق است. در همین زمینه محققان ایرانی با استفاده از علوم و فناوری نانو توانستند به دانش فنی تولید نیمه صنعتی جوهرهای ضدجعل برسند. دکتر حسین روغنی ممقانی عضو هیات علمی دانش ...
ادامه ...
موفقیت محققان ایرانی به دستیابی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل

موفقیت محققان ایرانی به دستیابی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل

پژوهشگران ایرانی در دانشگاه سهند تبریز با دستیابی به دانش نانو جوهر ضد جعل تا به اکنون موفق به تولید نیمه صنعتی آن شدند. روش ها و تکنولوژی های جعل اسکناس همراه و همگام با تکنولوژی های چاپ اسکناس در حال پیشرفت است؛ بنابراین موسسات مالی و بانک ها در سرتاسر جهان در پی یافتن روشی مطمئن جهت بالا بردن سطح امنیت اسناد مالی خود می باشند. از جمله اعمالی که اخیرا در جهت ممانعت از جعل اسکناس و اسناد مالی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از جوهر ضد جعل در این گونه اوراق است. در همین زمینه محققان ایرانی با استفاده از علوم و فناوری نانو توانستند به دانش فنی تولید نیمه صنعتی جوهرهای ضدجعل برسند. دکتر حسین روغنی ممقانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز است. وی با اشاره به اهمیت فراوان است ...
ادامه ...
ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ