تحقیق و توسعه


سیستمهای رنگی- سیستم رنگ مانسل

سیستمهای رنگی- سیستم رنگ مانسل

سیستم رنگ مانسل در سال 1905 توسط مانسل بنیان گذاشته شد و در سال 1915 اطلس رنگ مانسل را ارائه نمود. مانسل فضارنگ را با سه محور Hue، Value و Chroma در نظر گرفت و با این سه معیار رنگ ها را به صورت کمی بیان نمود. در این فضارنگ فام یا Hue، بیانگر رنگ خالص است و نوع رنگ را بیان میکند. خلوص یا Chroma نشان میدهد که یک رنگ خالص تا چه حد توسط نور یا رنگ سفید رقیق شده است و روشنایی یا Value میزان شدت رنگ احساس شده توسط بیننده را نشان می دهد. این فضارنگ شبیه ترین فضارنگ به سیستم بینایی انسان می باشد. ...
ادامه ...
سیستم رال

سیستم رال

شاید اولین روشی که بصورت علمی و نظام مند بعنوان پایه علمی رنگ شناسی مورد استفاده کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، رنگهای کدگزاری شده رال بود. اولین مجموعه آن بصورت یک مجموعه چهل گانه در دهه بیست میلادی توسط آلمانها معرفی شد. پس از این استانداردسازی اولیه، کارخانه های رنگ سازی نیز بر اساس رال رنگهای خود را میساختند و اکنون که نزدیک به یکصدسال از تولد آن میگذرد استانداردهای متنوعی در تهیه و تولید و استفاده صنعتی و خانگی دارد. کارخانجات مدرن رنگسازی قادر هستند با روشهای کد گزاری رال کلاسیک، بیش از دویست رنگ مختلف را تولید کنند. این روش بصورت سنتی در ایران هنوز هم وجود دارد و شما به هر کجا که مراجعه کنید میتوانید با پالت رنگی، رال رنگهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید. موسسه رال که درحال حاضر ...
ادامه ...
رنگدانه چیست ؟

رنگدانه چیست ؟

پیگمنت یا رنگدانه ماده ای است که با استفاده از جذب طول موج انتخابی می تواند رنگ نوری انعکاسی یا انتقالی را تغییر دهد. این فرایند فیزیکی با فرآیندهایی دیگری همچون فلورسنس، فسفورسانس و دیگر اشکال لومینسانس (تابناکی) که در آنها یک ماده از خود نور ساطع می کند، متفاوت است. بسیاری از مواد انتخابی، طول موج های خاصی از نور را جذب خود می کنند. موادی همچون پیگمنت ها که بشر آن را جهت استفاده گزینش و گسترش داده است، معمولاً از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که این ویژگی ها سبب شده که آنها برای رنگ کردن سایر مواد بهترین گزینه انتخابی باشند. یک پیگمنت باید نسبت به موادی که قرار است به آن رنگ دهد، از خاصیت رنگ دهی بالایی برخوردار باشد. پیگمنت بایستی در دمای محیط به شکل جامد باقی بماند. دوام و ثبات ...
ادامه ...
ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ