تحقیق و توسعه


خرید و فروش پیگمنت بنفش 23

خرید و فروش پیگمنت بنفش 23

پیگمنت بنفش 23، پیگمنت آلی بنفش P.V.23 یا Pigment Violet 23، یکی از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ بنفش در محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات دی اکسین ها می باشد و با نام های متداول Violet 23، Violet 6008 D، Dioxazine Violet، Pigment Violet RL و Fast Violet BN2 نیز شناخته می شود. از پودر آلی PV23 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، تولید جوهر های UV، جوهرهای پایه آب، صنایع پلاستیک و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی و صنعت نساجی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فراوان می شود. رنگ بنفش تولید شده توسط این پیگمنت آلی، جلوه ای درخشان و زیبا دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آلی بنفش ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت آبی 15:3

خرید و فروش پیگمنت آبی 15:3

پیگمنت آبی 15:3، P.B.15:3، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا برای ایجاد رنگ آبی در محصولات صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، مس و نیتروژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی و حلقه های نیتروژن دار زیادی وجود دارند که باعث ایجاد طیف رنگ آبی درخشانی می شوند. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت آبی PB15:3 با نام رایج Pigment Blue 15:3 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Fast Blue BGS، Hostaperm Blue B2G، Micro Blue 4G، Colanyl Blue 4G و Aquasol Blue FG نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آبی P.B.15:3 پیگمنت آبی PB15:3، از خانواده ترکیبات فتالوسیانین ها است و به ط ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت آبی 15

خرید و فروش پیگمنت آبی 15

پیگمنت آبی 15 P.B.15، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا برای ایجاد رنگ آبی تیره در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، مس و نیتروژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی و حلقه های نیتروژن دار زیادی وجود دارند که باعث ایجاد طیف رنگ آبی درخشانی می شوند. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت آبی PB15 با نام رایج Pigment Blue 15 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Blue BGS، Blue GLA، Blue P5B و BT 4651 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آبی P.B.15 پیگمنت آبی PB15، از خانواده ترکیبات فتالوسیانین ها است و به طور معمولی یک پودر آلی بدون بو است که اغلب به رنگ آبی تیره و ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت نارنجی 13

خرید و فروش پیگمنت نارنجی 13

پیگمنت نارنجی 13، پیگمنت آلی نارنجی P.O.13 یا Pigment Orange 13، از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ نارنجی در محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات آلی پیرازول می باشد و با نام های متداول Orange 13، Orange g، Kromon orange g و Fast Orange g شناخته می شود. از پودر آلی PO13 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، تولید رنگ های هنری، جوهرسازی، رنگرزی نساجی و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فرآوان می شود. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آلی نارنجی PO13 پیگمنت آلی PO13 به شکل پودر آلی نارنجی رنگ تا نارنجی تیره، بدون بو، با وزن مولکولی 629/49 است؛ وزن مخصوص آن در حدو ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت سبز 7

خرید و فروش پیگمنت سبز 7

پیگمنت سبز 7، پیگمنت آلی سبز PG7 یا Pigment Green 7، یکی از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ سبز روشن در محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات آلی فتالوسیانین می باشد و با نام های متداول pigmentgreen، Phthalocyanine Green، Phthalocyanine Green G، Copper Perchlorophthalocyanine و Copper Phthalocyanine نیز شناخته می شود. از پودر آلی PG7 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، جوهرسازی و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی و صنعت نساجی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فرآوان می شود. رنگ سبز تولید شده توسط این پیگمنت، جلوه ای درخشان و زیبا دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آلی سبز P.G.7 پیگ ...
ادامه ...
ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ