تحقیق و توسعه


خرید و فروش پیگمنت بنفش 3

خرید و فروش پیگمنت بنفش 3

پیگمنت بنفش 3، پیگمنت آلی بنفش PV3 یا Pigment Violet 3، یکی از انواع پیگمنت های صنعتی است که به عنوان ماده افزودنی و برای ایجاد رنگ بنفش مایل به آبی در محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. این پیگمنت آلی از خانواده ترکیبات تک کربنه متان می باشد (در ادامه این مطلب، ساختار شیمیایی این ترکیب را بررسی خواهیم کرد) و با نام های متداول Violet 3، Violet Toner، Fast Violet Toner R، Fanatone Violet، Brillfast Viole و PV3 Methyl Violet نیز شناخته می شود. از پودر آلی PV3 در صنایع تولید محصولات پلاستیکی، تولید جوهرهای سیاه درخشان، صنایع پلاستیک و در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی و صنعت نساجی به عنوان رنگدانه مورد استفاده در مستربچ ها و پی وی سی رنگی، استفاده فرآوان می شود. رنگ بنفش تولید شده توسط ا ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت آبی 15:4

خرید و فروش پیگمنت آبی 15:4

پیگمنت آبی 15:4، P.B.15:4، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا برای ایجاد رنگ آبی روشن در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، مس و نیتروژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی و حلقه های نیتروژن دار وجود دارند که باعث ایجاد طیف رنگ آبی درخشانی می شوند. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت آبی PB15:4 با نام رایج Pigment Blue 15:4 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Pigment Alpha Blue، BT 4651 ، Blue P5B و phthalocyanine Blue 15:4 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آبی P.B.15:4 پیگمنت آبی PB15:4، از خانواده ترکیبات فتالوسیانین ها است و به طور معمولی یک پودر آلی بدو ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت آبی 15:1

خرید و فروش پیگمنت آبی 15:1

پیگمنت آبی 15:1، P.B.15:1، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا برای ایجاد رنگ آبی روشن در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، مس و نیتروژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی و حلقه های نیتروژن دار زیادی وجود دارند که باعث ایجاد طیف رنگ آبی درخشانی می شوند. در بازار مواد شیمیایی و معدنی، پیگمنت آبی PB15:1 با نام رایج Pigment Blue 15:1 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Pigment Alpha Blue نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت آبی P.B.15:1 پیگمنت آلی آبی PB15:1، از خانواده ترکیبات فتالوسیانین ها است و به طور معمولی یک پودر آلی بدون بو است که اغلب به رنگ آبی روشن وجود ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت زرد 110

خرید و فروش پیگمنت زرد 110

پیگمنت آلی پیگمنت زرد 110، P.Y.110، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا در تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، کلر، نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی، گروه هیدروکسی و آزو قرار دارند که باعث می شود این مولکول جزو ترکیبات آلی رنگی دی آزو قرار گیرد. در بازار خرید و فروش مواد شیمیایی و پیگمنت های معدنی، پیگمنت زرد 110 با نام رایج Pigment Yellow 110 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Yellow 110 ، Plasco Yellow 110، Yellow RLT و PY110 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت زرد 110 پیگمنت زرد 110، PY110، به طور معمولی یک پودر آلی بدون بو است که اغل ...
ادامه ...
خرید و فروش پیگمنت زرد 14

خرید و فروش پیگمنت زرد 14

پیگمنت آلی پیگمنت زرد 14، P.Y.14، نوعی پیگمنت آلی است که به عنوان ماده افزودنی رنگزا در تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب آلی از اتم های کربن، هیدروژن، کلر، نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است؛ در ساختار مولکولی این ترکیب آلی، حلقه های بنزِنی، گروه هیدروکسی و آزو قرار دارند که باعث می شود این مولکول جزو ترکیبات آلی رنگی دی آزو قرار گیرد. در بازار خرید و فروش مواد شیمیایی و پیگمنت های معدنی، پیگمنت زرد 14 با نام رایج Pigment Yellow 14 شناخته می شود؛ برای این ترکیب آلی، عناوین مشابهی مانند Yellow 14 ، Radiant Yellow، Permangen Yellow و PO14 نیز بیان شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی پیگمنت زرد 14 پیگمنت زرد 14، PY14، به طور معمولی یک پودر آلی بدون بو است که اغلب به ر ...
ادامه ...
ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ