خصوصیات رنگدانه ها-بخش اول: قدرت پوشانندگی رنگدانه ها

قدرت پوشش یک رنگ عبارتست از متر مربع از یک سطح که با یک لیتر رنگ به ضخامت کافی پوشیده شود. و لایه زیرین محو گردد.

قدرت پوشانندگی یک رنگدانه بستگی به عوامل زیر دارد:

ضریب شکست نوری

طول موج نور تابیده شده

قدرت جذب نور رنگدانه

شکل واندازه ذرات که هر چه ریز تر باشد بهتر است

پیگمنت هایی که قابلیت جذب نور وضریب شکست بالایی دارند میتوانند سطح زیرین را به خوبی محو کنند .با ضخامت بین ۲۵ تا۱۰۰میکرون پوشش دهند.

ثبت سفارش پیگیری سفارش مشاوره رایگان واتساپ