دستیابی محققان ایرانی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل

محققان ایرانی به فرمولاسیون نانو جوهر ضدجعل دست یافتند.
پژوهشگران ایرانی در دانشگاه سهند تبریز با دستیابی به دانش نانو جوهر ضد‌جعل تا به اکنون موفق به تولید نیمه‌صنعتی آن شدند.

روش ها و تکنولوژی‌های جعل اسکناس همراه و همگام با تکنولوژی‌های چاپ اسکناس در حال پیشرفت است؛ بنابراین موسسات مالی و بانک ها در سرتاسر جهان در پی یافتن روشی مطمئن جهت بالا بردن سطح امنیت اسناد مالی خود می‌باشند.

از جمله اعمالی که اخیرا در جهت ممانعت از جعل اسکناس و اسناد مالی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از جوهر ضد‌جعل در این گونه اوراق است. در همین زمینه محققان ایرانی با استفاده از علوم و فناوری نانو توانستند به دانش فنی تولید نیمه‌‌صنعتی جوهرهای ضدجعل برسند.

دکتر حسین روغنی ممقانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز است. وی با اشاره به اهمیت فراوان استفاده از جوهر ضدجعل در اسناد مالی و امنیتی کشور و همچنین قیمت بالای واردات این جوهر، تولید آن را در کشور امری ضروری تلقی می‌کند.

ر این پژوهش محققان موفق به تولید نیمه‌صنعتی یک نانو جوهر بر پایه آب شده اند که دارای دو نوع از خواص نوری است و امکان به کارگیری آن در جهت جلوگیری از جعل اسناد امنیتی و مالی  وجود دارد.

جوهر ضدجعل ساخت محققان کشورمان برخلاف محصولات موجود، همزمان دارای دو نوع از خواص نوری یعنی فتوکرومیک و فلورسانس است که به عنوان نشانه امنیتی استفاده می‌شوند. این یعنی جوهر تولید شده در هنگام برخورد با تابش فرابنفش، علاوه بر تغییر رنگ، تابش فلورسانس نیز از خود نشان می‌دهد.

روغنی اشاره می‌کند که وجود گروههای عاملی قطبی در ساختار محصول تولید شده، باعث تثبیت مناسب ذرات جوهر بر روی کاغذ خواهد شد.
وی همچنین بیان می‌کند که ساخت این محصول علاوه بر صرفه جویی در هزینه واردات، افزایش چشمگیر امنیت جوهرهای ضدجعل را در پی دارد.

مراحل تهیه جوهر ضدجعل

  • تولید لاتکس‌های آکریلیک پایه آبی فتوکرومیک حاوی یک درصد وزنی ترکیب اسپایروپیران و گروه‌های عاملی مختلف اپوکسی، هیدروکسیل و کربوکسیلیک اسید
  • آنالیز اندازه، مورفولوژی و عاملیت ذرات با آزمون‌های میکروسکوپی و طیف‌نگاری
  • بررسی قابلیت چاپ پذیری و خواص نور

ایجاد شده توسط : فاطمه میری